Faktoringas

Faktoringas arba išankstinis sąskaitų finansavimas – tai vienas iš verslo veiklos finansavimo būdų, kuomet faktoringo paslaugą teikianti įstaiga (dažniausiai bankas) iš anksto apmoka įmonės savo klientams išrašytas sąskaitas-faktūras. Paslauga besinaudojanti įmonė bankui perleidžia piniginio reikalavimo teises ir sąskaitos administravimą. Tokiu būdu įmonė apyvartinių lėšų gali gauti anksčiau nei numatytas išrašytų sąskaitų apmokėjimo terminas. Tai leidžia faktoringo paslauga besinaudojančiai įmonei lengviau subalansuoti pinigų srautus, supaprastinti skolų valdymą ir suvaldyti rizikas.

Faktoringo paslauga dažniausiai naudojasi mažos ir vidutinės įmonės.

Faktoringo rūšys

Aprašymas

Klasikinis faktoringas

Aprašymas
Standartinė išankstinio verslo Lietuvoje išrašytų sąskaitų apmokėjimo paslauga.

Tylusis (uždaras) faktoringas

Aprašymas
Išankstinio išrašytų sąskaitų apmokėjimo paslauga, kai apie finansavimą pirkėjas nėra informuojamas.

Atvirkštinis faktoringas

Aprašymas
Išankstinis jūsų įmonei išrašytų sąskaitų finansavimas.

Eksporto faktoringas

Aprašymas
Išankstinio užsienio klientams išrašytų sąskaitų apmokėjimo paslauga.

Kaip veikia faktoringas?

Faktoringo veikimo principas yra labai paprastas. Jį sudaro keli žingsniai:

 1. Įmonė už suteiktas prekes ir/ar paslaugas pirkėjui išrašo atidėto apmokėjimo sąskaitą-faktūrą;
 2. Pirkėjas patvirtina sąskaitos gavimo faktą;
 3. Sąskaita yra perduodama administruoti faktoringo įmonei kartu su piniginio reikalavimo teise.
 4. Faktoringo įmonė avansu apmoka gauta sąskaitą ir perveda pinigus į įmonės banko sąskaitą (dažniausiai avansu apmokama iki 90% sąskaitos sumos);
 5. Gavusi apmokėjimą iš pirkėjo, faktoringo įmonė atskaito su faktoringo paslauga susijusias išlaidas ir perveda likusią sąskaitos sumą įmonei.

Kuo naudingas faktoringas?

Faktoringas yra tam tikra specializuota trumpalaikės verslo paskolos forma. Jis verslo įmonėms yra naudingas, nes:

 • suteikia lankstumo valdant pinigų srautus ir padidina likvidumą;
 • aprūpina verslą apyvartinėmis lešomis (apyvartiniu kapitalu), kurias galima iš karto panaudoti kitoms verslo reikmėms neįkeičiant turto (debitorinio įsiskolinimo perleidimas veikia kaip užstatas);
 • padeda apsidrausti nuo klientų nemokumo rizikos;
 • įmonė klientams gali pasiūlyti lankstesnes atsiskaitymo sąlygas ir ilgesnius atsiskaitymo terminus;
 • sumažina pirkėjų skolų administravimo išlaidas;
 • supaprastina sąskaitų administravimą ir su tuo susijusias išlaidas.
Greitieji kreditai internetu - TOP 20 bendrovių | VisiKreditai.lt
Logo