Vartojimo kredito sutartis: į ką atkreipti dėmesį?

Vartojimo kredito sutartis yra dokumentas, kuris numato visas jūsų įsipareigojimo kredito davėjui sąlygas. Jame numatytos kredito mokėjimų sąlygos bei aplinkybės, kuriomis tam tikros sąlygos gali būti keičiamos. Todėl prieš imant vartojimo paskolą ar greitąjį kreditą, visada yra būtina detaliai susipažinti su visomis sutarties sąlygomis.

Čia ažvelgsime pagrindines tipinės vartojimo kredito sutarties nuostatas bei punktus. Tai turėtų padėti jums lengviau suprasti, kokia informacija ir kurioje sutarties dalyje yra talpinama.

Norint su vartojimo kredito sutarties nuostatomis susipažinti detaliau, rekomenduojame perskaityti Vartojimo kredito įstatymą, kuris numato pagrindines tokių sutarčių sudarymo gaires. Jas taip pat reglamentuoja ir civilinis kodeksas. Taip pat galite susipažinti su ES direktyva 2008/48/EB dėl vartojimo kredito sutarčių.

Vartojimo kredito sutarties tipai

Vartojimo kredito sutartis galima skirstyti į tris kategorijas: standartinė vartojimo kredito sutartis, susietojo vartojimo kredito sutartis ir sąskaitos kreditavimo sutartis.

  • Standartinė vartojimo kredito sutartis yra sutartis, pagal kurią vartojimo kredito davėjas suteikia kreditą ar įsipareigoja jį suteikti paskolos forma. Tai yra vartojimo kredito sutarties su kuria praktikoje susiduriama dažniausiai. Tokios paskolos sutarties pagrindu yra parengiama ir sudaroma dauguma vartojimo paskolų, greitųjų kreditų ir kitų paskolų sutarčių.
  • Susietojo vartojimo kredito sutartis yra sudaroma, kai yra finansuojamas konkretus pirkinys (prekė ar paslauga) ir pinigai nėra pervedami į kredito gavėjo banko sąskaitą bei negali būti panaudojami laisva valia, kaip standartinės vartojimo kredito sutarties atveju. Kitaip tariant, prekių tiekimo ar paslaugų teikimo ir vartojimo kredito sutartys sudaro vieną komercinį sandorį. Praktikoje tokios sutartys dar žinomos kaip lizingas ar išperkamoji nuoma.
  • Sąskaitos kreditavimo sutartis – sutartis, pagal kurią vartojimo kredito gavėjas gauna teisę viršyti savo esamą sąskaitos likutį disponuojant kredito davėjo paskolintomis lėšomis.

Vartojimo kredito sutarties sudėtis

Konkretus vartojimo kredito sutarties sąlygų pateikimas ir įforminimas gali skirtis, tačiau dauguma Lietuvos vartojimo kredito davėjų naudoja standartinį tokių sutarčių šabloną, kurio struktūra būna labai panaši.

Dauguma vartojimo kredito sutarčių pradžioje yra numatomos bendrosios sąlygas. Tai yra taisyklės, kurios numato bendrąją kredito davėjo paslaugų teikimo ir klientų aptarnavimo tvarką. Jos yra nekintančios ir vienodai taikomos visiems klientams.

Kiekvienoje sutartyje taip pat numatomos specialiosios ar pagrindinės sąlygos. Tai yra individualiai kredito gavėjui pritaikytos sutarties sąlygos. Jos gali apimti vartojimo kredito sumą, terminą, įmokų periodiškumą, jų dydį, taip pat vartojimo kredito mokestį, palūkanų dydį bei kitas sąlygas.

Vartojimo kredito sutarties pradžioje randamos pagrindines sąvokos ir jų išaiškinimas. Šioje dalyje išaiškinamos tokios sąvokos, kaip bendrosios ir specialiosios sąlygos, vartojimo kredito davėjas, registracijos mokestis, vartojimo kredito gavėjas, palūkanos, permoka, patvarioji laikmena, vartojimo kredito grąžinimo periodas, mėnesinės įmokos grąžinimo atidėjimas, tapatybės patvirtinimo priemonės, elektroniniai kanalai, vartotojo zona, priedai, grafikas ir kitos.

Tuomet išaiškinama sutarties esmė. Ją seka vartojimo kredito davėjo ir gavėjo teisės ir pareigos, Sutarties sudarymo ir lėšų išmokėjimo tvarka, Vartojimo kredito grąžinimas, Sutartinė atsakomybė, Sutikimas dėl asmens duomenų tvarkymo, Vartojimo kredito sutarties galiojimas, atsisakymas, nutraukimas, keitimo sąlygos ir Baigiamosios nuostatos.

Su tipine vartojimo kredito sutartimi, t.y. pavyzdiniu kiekvieno vartojimo kredito davėjo sutarties šablonu galima susipažinti jo interneto svetainėje. Konkrečių vartojimo kredito sutarties dalių įvardinimas ir įforminimas, kaip ir bendra sutarties struktūra ir išdėstymas gali skirtis. Tačiau čia pateikta informacija turėtų padėti lengviau suprasti, kokia yra vartojimo kredito sutarties struktūra bei kokios informacijos joje reikėtų ieškoti.

Greitieji kreditai internetu - TOP 20 bendrovių | VisiKreditai.lt
Logo