Paprastosios ir sudėtines palūkanos: kaip skaičiuoti?

Palūkanų norma – procentiniu dydžiu išreikšta norma, nurodanti (skolintų) pinigų naudojimo kainą per atitinkamą laikotarpį (dažniausiai paskolų/kreditų bei indėlių). Dažniausiai skaičiuojama ir nurodoma metinė palūkanų norma. Yra du pagrindiniai palūkanų tipai, skirstomi pagal jų skaičiavimo principą: paprastosios palūkanos ir sudėtinės palūkanos.

Paprastosios palūkanos: formulė, skaičiavimas ir pavyzdys

Paprastosios palūkanos yra skaičiuojamos nuo pradinės sumos visą laikotarpį, nepriklausomai nuo gautų palūkanų. Tai reiškia, kad kiekvienu mokėjimo periodu per visą laikotarpį yra gaunamos vienodo dydžio sumos, nes gautos palūkanos nėra investuojamos.

Paprastųjų palūkanų formulė

I = paprastosios palūkanos
P = pradinė suma
n = mokėjimų skaičius
i = palūkanų norma

I = P * i * n

Paprastųjų palūkanų skaičiavimo pavyzdys

Jei pasidedate 1000 eurų indėlį į banką su 5% metine palūkanų norma 2 metams, tuomet uždirbsite:

I = 1000 * 0.05 * 2 = 100 eurų

Kitaip tariant, abu metus (darant prielaidą, kad palūkanas gaunate kas 12 mėnesių) gausite po vienodą sumą, apskaičiuojamą nuo tos pačios įneštos sumos.

Sudėtinės palūkanos: formulė, skaičiavimas ir pavyzdys

Sudėtinės palūkanos yra skaičiuojamos ne nuo pradinės įneštos sumos, kaip paprastųjų palūkanų atveju, bet nuo sumos, kuri yra iš naujo apskaičiuojama kiekvieną palūkanų mokėjimo periodą. Nauja suma yra lygi praėjusį periodą buvusiais sumai ir per periodą uždirbtoms palūkanoms. Tai reiškia, kad palūkanų normai nekinant, bendra suma auga geometrinės progresijos principu.

Sudėtinių palūkanų formulė

I = sudėtinės palūkanos
P = pradinė suma
n = mokėjimų skaičius
i = palūkanų norma

I = P(1+r)^n – P

Sudėtinių palūkanų skaičiavimo pavyzdys

Jei pasidedate 1000 eurų indėlį į banką su 5% metine palūkanų norma 2 metams, tuomet uždirbsite:

I = 1000 * (1 + 0.05) ^ 2 – 1000 = 102.5 euro

Kaip matote, skaičiuojant sudėtinių palūkanų būdu, jūs uždirbate daugiau, nei paprastųjų palūkanų skaičiavimo atveju, nors indėlio sąlygos yra tos pačios. Taip yra todėl, kad po pirmo mokėjimo, jūs gautus pinigus investuojate atgal į indėlį, todėl sekantį palūkanų mokėjimo periodą, palūkanos yra skaičiuojamos nuo didesnės sumos.

Jei ieškote realių palūkanų normų, skaitykite čia: palūkanų normos.

Greitieji kreditai internetu - TOP 20 bendrovių | VisiKreditai.lt
Logo