Delspinigiai ir jų skaičiavimas

Delspinigiai yra viena iš netesybų formų ir prievolių vykdymo užtikrinimo formų. Jie veikia kaip kompensacija už neįvykdytą prievolę. Delspinigiai yra nustatomi procentais ir taikomi bei skaičiuojami už pradelsimą laiku atlikti mokėjimus sutartyje numatyta tvarka. Jie skaičiuojami visą prievolės nevykdymo laikotarpį pagal sudarytos sutarties sąlygas.

Delspinigių skaičiavimas pavėluoto vartojimo kredito įmokų mokėjimo atvejais

Delspinigių ir kitų netesybų skaičiavimą, nepriklausomai nuo jų pavadinimo (palūkanos, delspinigiai, bauda ar kt.), pavėluotų vartojimo kredito įmokų mokėjimo atvejais reglamentuoja Lietuvos Respublikos Vartojimo kredito įstatymas. Šis įstatymas taip pat numato maksimalų leistiną delspinigių dydį. Remiantis minėto įstatymo 11 straipsnio 8 dalimi, bet kokios netesybos negali būti didesnės nei 0.05% pradelstos sumokėti sumos už kiekvieną pradelstą dieną. Taip pat jos negali būti skaičiuojamos ilgiau nei 180 dienų.

Laikotarpiu, per kurį yra skaičiuojamos minimos netesybos, kredito gavėjui negali būti taikomi jokie kiti mokesčiai, susiję su vartojimo kredito sutartyje numatytų finansinių įsipareigojimų nevykdymu.

Pastebėtina, kad remiantis Vartojimo kredito įstatymo 8 straipsnio 7 punktu, „palūkanos, netesybos ir mokesčiai pavėluoto įmokų mokėjimo atvejais vartojimo kredito gavėjui netaikomi, jeigu vartojimo kredito davėjas ne dėl vartojimo kredito gavėjo kaltės netinkamai įvertino vartojimo kredito gavėjo kreditingumą.“

Apibendrinant galime teigti, kad vartojimo kredito įmokų nemokėjimo atveju:

  • gali būti taikomas maksimalus bendras 0.05% dydžio nuo pradelstos sumokėti sumos visų netesybų mokestis;
  • delspinigiai negali būti skaičiuojami ilgiau nei 180 dienų.

Delspinigių skaičiavimo pavyzdys

Delspinigiai yra skaičiuojami ne nuo visos finansinio įsipareigojimo sumos, bet tik nuo tos įmokos, kurią vėluojama mokėti pagal sutartyje numatytą grafiką.

Pavyzdžiui, jei jūsų paskola yra 10 000 eurų ir vėluojate atlikti 500 eurų įmoką, tuomet delspinigiai bus skaičiuojami nuo 500 eurų sumos. Tai reiškia, kad už kiekvieną pradelstą mokėjimo dieną, jums bus papildomai priskaičiuoti 0.25 EUR delspinigių (500 x 0.05 = 0.25 EUR).

Greitieji kreditai internetu - TOP 20 bendrovių | VisiKreditai.lt
Logo