Paskolos grąžinimas anksčiau laiko: ar verta?

Esant neapibrėžtai ekonominei situacijai, augant EURIBOR ir kitoms palūkanų normoms ar išaugus asmeninėms pajamoms, gyventojai pagalvoja apie paskolos ar jos dalies grąžinimą anksčiau sutartyje numatyto termino. Tačiau kada ir ar apskritai verta tą daryti?

Būsto paskolos grąžinimas anksčiau nustatyto termino

Anksčiau sutartyje numatyto termino pabaigos galima grąžinti tiek visą būsto kredito sumą, tiek jos dalį. Pastaruoju atveju tą galima padaryti keliais būdais, priklausomai nuo paskolos sutartyje numatytų sąlygų:

  • grąžinti dalį sumos, bet nekeisti grąžinimo termimo. Tokiu atveju grąžinimo grafikas išliks nepakitęs, bet sumažės mėnesio įmoka;
  • grąžinti dalį sumos ir nemokėti artimiausių įmokų, kurios bus padengiamos išankstine įmoka;
  • grąžinti dalį sumos ir nemokėti vėliausių įmokų, kurios padengiamos išankstine įmoka;
  • sutrumpinti mokėjimo terminą, tuo pačiu padidinant mėnesinių įmokų dydžius. Tokiu atveju bankas iš naujo vertina kliento mokumą.

Atkreipiamas dėmesys, kad skirtingi būsto kredito davėjai gali taikyti skirtingas išankstinio grąžinimo sąlygas. Taip pat ir skirtingas sąlygas priklausomai nuo palūkanų normų tipo (kintamųjų, fiksuotų ar terminuotai nekintančių). Išankstinio grąžinimo sąlygos taip pat yra apibrėžiamas būsto paskolos sutartyje.

Grąžinant visą ar dalį kredito sumos iki sutartyje nustatyto termino pabaigos, paskolos gavėjas būsto kreditą suteikusiai įstaigai gali privalėti sumokėti kompensaciją. Bendras jos sąlygas ir skaičiavimo principus galite rasti Kompensacijos dėl su nekilnojamuoju turtu susijusio kredito grąžinimo nepasibaigus kredito sutarties galiojimo laikotarpiui skaičiavimo taisyklese.

Ar verta būsto kreditą grąžinti anksčiau laiko?

Prieš nusprendžiant būsto kreditą ar jo dalį grąžinti anksčiau laiko, reikia įvertinti savo finansinę padėtį ir galimus jos pokyčius, kitas rizikas. Grąžinus kreditą anksčiau nei numato sutartis ir nepasiliekant pakankamai santaupų ir pakankamos „finansinės pagalvės“, tai gali sukelti finansinių sunkumų pasikeitus asmeniniai finansinei situacijai.

Reikėtų įvertinti ir galimą grąžą iš pinigų, kuriuos planuojama paskirti išankstiniam kredito grąžinimui. Pavyzdžiui, jei investuodami šiuos pinigus galite uždirbti daugiau, nei sumokėsite palūkanų už būsto paskolą, rekomenduojama juos paskirti būtent investicijai, o ne išankstiniam paskolos grąžinimui.

Taip pat rekomenduojama įvertinti infliacijos lygį ir galimus jo pokyčius. Kadangi dažniausiai infliacija yra stabiliai teigiama, ateityje reali pinigų vertė bus mažesnė, jei vertinant lygias sumas. Todėl prieš nusprendžiant būsto kreditą ar jo dalį grąžinti anksčiau numatyto termino pabaigos, būtina įvertinti galimus infliacijos ir palūkanų normų pokyčius ateityje bei jų įtaka realiai paskolos įmokų dydžių vertei.

Taip pat prieš priimant sprendimą visada rekomenduojama pasikonsultuoti su banko, kredito unijos ar kitos kredito įstaigos darbuotojais.

Vartojimo kredito grąžinimas anksčiau nustatyto termino

Lietuvos Respublikos vartojimo kredito įstatymas numato, kad paskolos gavėjas turi teisę bet kuriuo metu pilnai įvykdyti savo įsipareigojimus pagal paskolos sutartyje numatytas sąlygas. Tokiu būdu jis taip pat turi teisę į už paskolą mokamos bendros vartojimo kredito kainos sumažinimą, palūkanas ir kitus mokesčius perskaičiuojant kliento naudai.

Jei vartojimo kredito davėjas patiria išlaidų, susijusių su paskolos gavėjo anksčiau grąžinima paskola ar jos dalimi ir grąžinama suma viršija 2 320 eurų, tuomet jis gali reikalauti kompensacijos iš paskolos gavėjo. Tačiau kompensacija negali viršyti 1% (vieno procento) nuo anksčiau laiko grąžinamos sumos, jei grąžinant kreditą iki jo sutartyje numatytos pabaigos yra likę daugiau kaip vieneri metai. Kitu atveju (kai aptariamas laikotarpis yra trumpesnis nei 12 mėn.) kompensacija negali viršyti 0.5% (pusės procento).

Vartojimo kredito įstatymas taip pat numato aplinkybes, kuriomis kredito davėjas negali reikalauti kompensacijos arba gali reikalauti didesnės, nei aprašyta aukščiau.

Ar verta vartojimo kreditą grąžinti anksčiau laiko?

Vartojimo kredito įstatyme yra numatyta, kad paskolos davėjui mokama kompensacija negali viršyti palūkanų sumos, kuri jam būtų sumokėta paskolą grąžinant pagal sutarties sąlygas. Tai reiškia, kad paskolos gavėjas, vartojimo kreditą grąžindamas anksčiau laiko, niekada nesumokės didesnės kompensacijos, nei sumokėtų palūkanų paskolą išmokėdamas pagal sutarties terminus.

Ypač rekomenduojama anksčiau termino pabaigos grąžinti statistiškai brangesnius greituosius kreditus ar kitas didesnę kainą turinčius kreditus.

Prieš pasirašydami bet kokios paskolos sutartį ar bent jau prieš priimant sprendimą dėl vartojimo kredito ar jo dalies grąžinimo anksčiau laiko, įvertinkite paskolos sutartyje numatytas išankstinio grąžinimo sąlygas, jo tvarką. Vieni kredito davėjai gali reikalauti kompensacijų, o kiti – suteikti galimybę kreditą anksčiau laiko grąžinti nemokamai.

Greitieji kreditai internetu - TOP 20 bendrovių | VisiKreditai.lt
Logo